Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o dotaci od Středočeského kraje podána

27. 4. 2016

Středočeský kraj vyhlásil ,,Program na podporu naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji". 

Citace z http://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/30:

"Na základě tohoto programu budou poskytnuty finanční prostředky na podporu činnosti organizací a sdružení pracujícími s dětmi a mládeží. Použití finančních prostředků na realizaci projektů nestátních neziskových organizací bude posuzovat hodnotící komise složená z pracovníků Středočeského kraje, přímo řízených organizací SK, které mají ve své gesci oblasti, týkající se života mladých lidí.

Priority programu:

a) Podpora participace - podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o dění okolo nich, a budou děti a mládež podněcovat k jejich aktivní účasti na společenském dění

b) Podpora tvořivosti - podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využití nových technologií.

Termín pro podání žádostí je do 20. 4. 2016. "

Využili jsme této možnosti a zkusili podat žádost na projekt "Setkáváme se a vytváříme". Díky němu bychom chtěli dětem na kroužku nabídnout práci s novými či málo osahanými materiály (malování na hedvábí, práce s fimem, práce na tkalcovském stávku, enkaustika, aj.). Díky nakoupeným věcem v programu bychom rádi jako doprovodný program u našich akcí, vždy když to bude jen trochu možné, nabídli dětem malou dílničku, kde by si s rodiči mohly vytvořit něco společně. A mysleli jsme i na ochotníky, kterým chybí v sále hospody prostor k převlékání. Věříme, že pomůžou paravany. Díky dotaci bychom nakoupili také látku a barvy na kulisy. Jen připomínám, že letos se bude hrát Čert a Káča.  

Teď budeme netrpělivě čekat, zda nám dotace bude přidělena. Držte nám pěsti! 

TkD